תמונת אווירה - סליידר
עיצוב משרדי שפע ברכה
תמונת אווירה - סליידר
עיצוב משרדי שפע ברכה
תמונת אווירה - סליידר
עיצוב משרדי שפע ברכה
תמונת אווירה - סליידר
עיצוב משרדי שפע ברכה
תמונת אווירה - סליידר
עיצוב משרדי שפע ברכה
תמונת אווירה - סליידר
עיצוב משרדי שפע ברכה
תמונת אווירה - סליידר
עיצוב משרדי שפע ברכה
תמונת אווירה - סליידר
עיצוב משרדי שפע ברכה
תמונת אווירה - סליידר
עיצוב משרדי שפע ברכה
תמונת אווירה - סליידר
עיצוב משרדי שפע ברכה
תמונת אווירה - סליידר
עיצוב משרדי שפע ברכה
תמונת אווירה - סליידר
עיצוב משרדי שפע ברכה
תמונת אווירה - סליידר
עיצוב משרדי שפע ברכה
תמונת אווירה - סליידר
עיצוב משרדי שפע ברכה

עיצוב משרדי שפע ברכה

המעצב הפך את התאורה הטכנית לתאורה עיצובית, כל גוף יוצר באורך המתאים כדי לקבל את אפקט האלכסונים שרצה לקבל,

שכן העיצוב של כל המשרד מושתת על אלכסונים.

עיצוב - עמית פפו
צילום - עידן גור